Z punktu widzenia przedsiębiorcy inwestującego w sektor i spółki działające w obszarze B+R (badania i rozwój) najważniejsze są jasne i stabilne przepisy dotyczące rozliczania nakładów. Prowadzenie inwestycji badawczo rozwojowych jest z jednej strony przejawem ogromnej odwagi przedsiębiorcy, a z drugiej niekwantyfikowalnym ponoszeniem ryzyka biznesowego. Często poniesione nakłady nie przekładają się w krótkim terminie na efekty, a dodatkowo takie koszty mogły być uznane za niepodatkowe. W konsekwencji przedsiębiorca za przejaw innowacyjności jest karany dwukrotnie. Z pewnością jasne przepisy dotyczące traktowania wydatków na B+R przyczynią się do większych nakładów na projekty innowacyjne, czyli obarczone najwyższym poziomem ryzyka biznesowego ale, o czym warto pamiętać, także ogromnym potencjale zyskowności.