Sama ustawa rzeczywiście porządkuje kwestie transparentności w działalności osób zarządzających majątkiem publicznym. Jednak pewne kontrowersje budzi zakres jej obowiązywania. Będzie ona bowiem miała także zastosowanie w prywatnych przedsiębiorstwach, w których podmioty publiczne mają co najmniej 20% udział. Może mieć to niepodziewanie pozytywny efekt, gdyż prywatni przedsiębiorcy będą unikać wspólnych przedsięwzięć z jednostkami publicznymi, w tym Skarbem Państwa, aby nie podlegać ograniczeniom co do zasiadania we władzach innych spółek. W ten sposób może udać się ograniczyć skalę zaangażowania państwowych pieniędzy w działalności, które powinny być przedsięwzięciami czysto komercyjnymi. Oczywiście nie będzie to przeszkadzało w realizacji wspólnych przedsięwzięć na przykład z jednostkami samorządu terytorialnego, nastawionymi na wykonywanie ich podstawowych zadań wobec mieszkańców.