Szczegółowy zakres usług

Family office to po prostu zespół najlepszych ekspertów, zaufanych doradców, którym warto zawierzyć. W sposób kompleksowy zajmą się opieką i zarządzaniem majątkiem.

I · STRATEGIA ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM

a. audyt inwestycyjny obecnie posiadanych aktywów (analiza efektywności/opłacalności produktów i całości strategii)
b. przygotowanie strategii inwestycyjnej (analiza produktów i usług inwestycyjnych, informacje o sposobach inwestowania, przykłady błędów)
c. wdrożenie strategii inwestycyjnej (porównanie ofert banków, otwieranie rachunków, nawiązywanie relacji z instytucjami finansowymi, dopilnowanie formalności, aranżowanie lokat)
d. konsultacje inwestycyjne odnośnie pomysłów lub propozycji inwestycyjnych (analiza opłacalności, sprawdzenie dokumentów)
e. reprezentacja wobec instytucji finansowych (private banking, TFI, bank, biuro maklerskie)
f. kontrola poprawności wykonywania inwestycji (analiza wyciągów bankowych, potwierdzeń, etc.)
g. dobór partnerów, dostawców usług i produktów (porównanie ofert, przygotowanie dokumentów)

II · KONSOLIDACJA SPRAWOZDAWCZOŚCI AKTYWÓW

a. skonsolidowany raport majątku (aktywa, inwestycje, należności)
b. aktualna wycena składników majątku (cykliczne uaktualnianie danych)
c. optymalizacja kosztów zarządzania majątkiem (prowizje, opłaty, nieefektywności)

III · REGULOWANIE PŁATNOŚCI, BUDŻET DOMOWY

a. regulowanie płatności domowych (energia, tv, czynsz, czesne, etc.)
b. regulowanie składek ubezpieczeniowych (majątkowe, życiowe, samochód)
c. regulowanie zobowiązań podatkowych, kredytowych
d. nadzór nad otrzymywaniem należnych płatności (odsetki, dywidendy, czynsze, etc.)
e. sporządzanie raportu wydatków domowych

IV · OPTYMALIZACJA PODATKOWA, ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ PODATKOWĄ

a. koordynacja planowania podatkowego (analiza różnych wariantów, porównanie ofert doradców, analiza dopasowania rozwiązań do obecnej sytuacji i planów na przyszłość)
b. koordynacja struktur podatkowych (FIZ, Cypr, Luksemburg, Słowacja, ZEA)
c. kontakt z operatorami, uzyskiwanie dokumentów korporacyjnych, certyfikatów
d. kontakt z firmami sporządzającymi sprawozdania finansowe i podatkowe
e. aranżowanie otwierania rachunków i prowadzenia działalności inwestycyjnej w Polsce i za granicą
f. koordynacja obiegu dokumentów prawnych
g. koordynacja sprawozdawczości podatkowej (PIT, raportowanie do NBP)
h. dobór doradcy podatkowego

V · PRAWNE I INFORMACYJNE ASPEKTY SUKCESJI MAJĄTKOWEJ

a. wsparcie w planowaniu sukcesji majątkowej, pokoleniowej
b. wsparcie w przygotowaniu konstytucji rodzinnej
c. dobór kancelarii prawnej

VI · NADZÓR NAD ZARZĄDZANIEM NIERUCHOMOŚCIAMI

a. koordynacja najmu nieruchomości
b. wsparcie w nabywaniu nieruchomości inwestycyjnych
c. nadzór nad nieruchomościami
d. dobór zarządcy nieruchomości

VII · DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA ORAZ BUDOWA WIZERUNKU

a. wsparcie w ustanowieniu i prowadzeniu działalności charytatywnej
b. wsparcie w budowaniu wizerunku poprzez działalność dobroczynną
c. wsparcie w przygotowaniu konstytucji rodzinnej

VIII · NADZÓR WŁAŚCICIELSKI, UBEZPIECZENIA

a. reprezentacja w organach nadzorczych
b. reprezentacja wobec innych współwłaścicieli w przedsięwzięciach inwestycyjnych (udziały w spółkach)
c. reprezentacja i nadzór wobec funduszy private capital, venture capital
d. wsparcie w wyborze najkorzystniejszych ofert ubezpieczeniowych
e. nadzór nad terminowością regulowania składek

IX · ANALIZY, RAPORTY, OPINIE, SZKOLENIA

a. przygotowywanie analiz, raportów, opinii z zakresu rynku kapitałowego, finansów, ekonomii
b. szkolenia w zakresie budowania strategii inwestycyjnych, finansów behawioralnych
c. edukacja w zakresie oceny produktów inwestycyjnych i podejmowania decyzji inwestycyjnych

X · INNE USŁUGI

a. anonimowe rozeznanie oferty rynkowej lub potencjalnego partnera biznesowego
b. uczestnictwo w spotkaniach biznesowych