Formy współpracy

Umowa o świadczenie usług na zasadzie miesięcznego ryczałtu

Klient w ramach miesięcznej opłaty ma do dyspozycji swoje family office w ramach ustalonego zakresu usług i korzysta z naszej pomocy w ramach stałego kontaktu.

Umowa o wykonanie określonego zadania

Ustalamy jednorazowe zadanie do wykonania (np. weryfikacja sposobu zarządzania majątkiem, przedstawienie konkurencyjnych ofert w określonym zakresie, pomoc w negocjacjach z instytucją finansową, przygotowanie planu inwestycyjnego, pomoc w budowie struktury podatkowej, sporządzenie analizy opłacalności inwestycji biznesowej, etc.).