Zakres współpracy

Lorek Pawlak Family Office pełni funkcję Centrum Dowodzenia Majątkiem (ang. „one box office”). Reprezentujemy interesy naszego Klienta podnosząc jakość i oszczędzając mu czas.

  • pełna obsługa – klasyczne family office
  • wybór jednej lub kilku kategorii usług, na zasadzie stałej współpracy
  • jednorazowe lub cykliczne wykonanie jednej lub kilku usług family office
  • sporządzenie raportu, opinii lub analizy z zakresu rynku kapitałowego, inwestycji, zagadnień finansowych
  • każda inna forma współpracy w zakresie naszych kompetencji

Z reguły współpracę rozpoczynamy od audytu inwestycyjnego – analizujemy dotychczasowy sposób zarządzania majątkiem Klienta, wskazujemy na zagrożenia, oceniamy jego efektywność i przygotowujemy plany działań na przyszłość. Na tym etapie Klient dostaje potężną dawkę wiedzy na temat inwestowania oraz sugestie, jak uporządkować swoje sprawy finansowe. Jako family office jesteśmy z Klientem aż do zakończenia „porządków” w jego finansach.

Po wykonaniu głównego zadania możemy przejść do współpracy na zasadzie ryczałtu, aby zachować ciągłość kontaktu w rozwiązywaniu bieżących problemów.

Gwarantujemy poufność wszelkich informacji dotyczących Klienta.

> Sprawdź szczegółowy zakres naszych usług