2 mld złotych i prawie 10 tys. inwestorów indywidualnych, którzy przez kilka lat nie dostaną
z powrotem swoich pieniędzy zainwestowanych w obligacje GetBack. A na koniec pewnie i tak zaliczą sporą stratę. Mamy obecnie dyskusję w przestrzeni publicznej i lamentujemy o jakichś nieuczciwościach, o tym, że można było przewidzieć problemy itd. Może nawet ustawodawca wprowadzi wkrótce kolejną magiczną ustawę, która „ma chronić obligatariuszy” przed czymś na przyszłość.
A na koniec i tak nic się nie zmieni. Dlaczego? Dlatego, że kluczowym, strategicznym rozwiązaniem tego rodzaju problemów jest rzetelna edukacja finansowa. W szkole od najmłodszych lat. Prowadzona przez niezależnych ekspertów, a nie przez działy marketingu z towarzystw ubezpieczeniowych.
Im bardziej wyedukowany przyszły klient, tym mniej będzie osobistych dramatów na rynku finansowym.
Problemem nie jest to, że GetBack ma obecnie ranking niewypłacalności. To może zdarzyć się najlepszym. Problemem jest to, że ktoś posiada na przykład 1 mln zł w obligacjach GetBack i stanowi to aż 20% majątku tej osoby! A w jego mniemaniu miał to być „ekwiwalent” lokaty bankowej.
I choćby ustawodawca kazał klientom podpisywać drukowanymi i pogrubionymi literami kolejny już dokument, że przeczytali ze zrozumieniem kilkadziesiąt stron prospektu i doskonale znają inwestycję, w którą wkładają pieniądze – nic się nie zmieniło.