LP family office w pytaniach i odpowiedziach

Przed podjęciem decyzji o powierzeniu komuś kwestii zarządzania naszym majątkiem warto zadać sobie kilka pytań:

Jakie korzyści otrzymuje Klient?

Wielu zamożnych ludzi samodzielnie zarządza swym majątkiem w sposób chaotyczny, nieefektywny, mając przy tym poczucie frustracji i zagubienia. Wynika to głównie z braku czasu i koncentracji na innych obowiązkach. „Majątek to męka” – jak to ujął jeden z naszych Klientów. Lorek Pawlak Family Office bierze na siebie opiekę i znaczną część wysiłku i czasu, który trzeba poświęcić, aby sensownie lokować pieniądze, zarządzać nieruchomościami, wchodzić w inicjatywy biznesowe. Klient dostaje informacje, które pozwalają mu sprawnie podejmować decyzje, odzyskuje poczucie bezpieczeństwa i wolności. Wielką satysfakcję sprawia klientom redukcja kosztów zarządzania majątkiem. Te koszty bywają horrendalne – zainwestowanie 3- 4 milionów złotych może w prawie niedostrzegalny sposób pochłaniać do 120 tys. zł rocznie rozmaitych opłat. Na szczęście większość z nich jest do odzyskania. Family Office pomaga Klientom uporządkować majątek, zainwestować środki w sposób oszczędny, ciągły i konsekwentny, adekwatny do potrzeb i możliwości klienta, a także zgodny z akceptowanym przez niego/nią poziomem ryzyka.

Dlaczego Lorek Pawlak Family Office działa tak skutecznie na rzecz Klienta?

Pobieramy wynagrodzenie wyłącznie od Klienta i nie mamy żadnego interesu w tym, aby sprzedać jej/mu jakikolwiek określony produkt. Nie jesteśmy też ograniczeni umowami o współpracy, powiązani kapitałowo, ani przez żadną umowę z jakimkolwiek dostawcą produktów lub usług inwestycyjnych: bankiem, funduszem inwestycyjnym, ubezpieczycielem lub innym pośrednikiem finansowym. To zapewnia obiektywizm w doradztwie i możliwość pełnego skupienia uwagi na długofalowym interesie Klienta.

Dzięki temu Klienci mają do nas zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i satysfakcję, a osoby o temperamencie rynkowego gracza, dodatkowo, „dobrą zabawę” przy wspólnym planowaniu przedsięwzięć. Lorek Pawlak Family Office ma być twardym negocjatorem, redukować koszty, podsuwać kreatywne pomysły spośród jak najszerszej bazy. Jeden Klient potrzebuje prostej inwestycji (do czego wystarczy elementarna wiedza), a inny złożonej dywersyfikacji aktywów, przy której należy zastosować optymalizację podatkową. Dla każdego Klienta znajdujemy odpowiedniego partnera i nadzorujemy cały proces inwestowania w jego imieniu.

Czy opłata dla Lorek Pawlak Family Office sprawia, że rosną globalne koszty zarządzania majątkiem?

Nie, z dwóch powodów.

1. Potrafimy doradzić, jak inwestować oszczędniej.

W Polsce usługi finansowe są tak drogie, że racjonalna analiza i redukcja kosztów powoduje – już w krótkiej perspektywie – gigantyczne oszczędności. Większość Klientów, z którymi współpracujemy, nie była świadoma, że tyle płaci za obsługę swoich pieniędzy. Doprawdy wielkie oszczędności płyną z czytania „gwiazdek” i „małych liter”!

2. Ograniczamy nieracjonalne decyzje, które prowadzą do marnotrawstwa środków.

Przykład. Nota strukturyzowana na 12 miesięcy z gwarancją kapitału i max. dochodem 8%. Marketingowo wygląda super, walczymy o 8%, a jak się nie uda, to mamy zwrot kapitału, czyli pełne bezpieczeństwo, prawda? Klient nie sięgnie raczej do historycznych wyników, więc nie wie, że w przeszłości tylko np. raz na cztery lata spełnione były warunki dające owe wymarzone 8%. Klient inwestuje swoje 2 mln zł i czeka na 160 tys. zł zysku. A mógłby środki ulokować na 5% lokacie i bez żadnego ryzyka dostać 100 tys. zł odsetek.

Liczymy razem z Klientem. Jeśli 2 mln zł zainwestuje w notę strukturyzowaną i dostanie za rok tylko kapitał, to straci pewne 100 tys., których nie zarobił na lokacie. Jeśli dostaniemy 8% to zarobi extra 3% ponad lokatę, czyli 3% z 2 mln zł = 60 tys. zł. Innymi słowy, w trzech przypadkach na cztery dostanie o 100 tys. zł mniej niż na lokacie, a w jednym tylko przypadku więcej i to tylko o 60 tys. zł. Super interes, prawda?

Takich przykładów jest wiele. Przed kryzysem nikt nie zwracał uwagi na koszty, bo wszystko tak szybko rosło. W czasie kryzysu instytucje finansowe były ostrożniejsze, dziś niektóre z nich znowu usypiają czujność Klientów. Nasza rolą jest dostarczyć Klientom odpowiednie informacje i skłonić do refleksji. Obiektywna analiza daje im wolność racjonalnego wyboru.

Dlaczego nie mogę zarządzać swoim majątkiem samodzielnie?

Oczywiście, można zadbać o majątek samodzielnie, jeśli ktoś ma czas i wiedzę. Wtedy family office teoretycznie nie jest potrzebny. Ale jak pokazał ostatni kryzys, inwestowanie jest złożonym i trudnym procesem. A czas człowieka jest na ogół towarem deficytowym, zwłaszcza ludzie zamożni prowadzą aktywne życie i mogą go wykorzystać lepiej. Przedsiębiorca dzięki wsparciu Lorek Pawlak Family Office zaoszczędzi nawet 10-20 godzin w miesiącu. Co prawda zapłaci nam określoną kwotę, ale poświęcając uratowany czas swojej firmie zarobi wielokrotność tej kwoty. Dodatkowe godziny może też poświęcić rodzinie albo hobby.

Po co Family Office skoro jest Private Banking czy instytucje pośrednictwa finansowego…

…gdzie Klient ma wszystko za darmo, prawda? Gdyż płaci dopiero, gdy kupi jakiś produkt, a sama usługa jest bezpłatna, tak? Na pierwszy rzut oka wydaje się to korzystne, ale … czy poszliby Państwo do prywatnego lekarza, któremu wprawdzie nie płaci się opłaty za wizytę, ale za to płaci się ileś procent od ceny zapisanego, konkretnego antybiotyku, czy zleconych badań? Czy mieliby Państwo zaufanie do jego diagnozy? A tak właśnie działają te instytucje, które pobierają opłaty od kupionego funduszu, produktu ubezpieczeniowego itd.

U nas Klient niczego nie musi kupować. My niczego nie sprzedajemy, nie licząc wiedzy, niezależności i rzetelności, którą Klient może ocenić i wycenić, na ile jest dla niego warta. Nasze rady nie są uwikłane w żadne interesy.

Dla kogo takie usługi?

  • Dla tych, którzy chcą mieć święty spokój i wolą, żeby to Family Office było bramą pomiędzy ich terytorium a całym światem finansów. Strażnicy w tej bramie przepuszczają 10-15% potencjalnych gości (resztę propozycji odsiewamy).
  • Dla zagubionych, zmęczonych i sfrustrowanych stanem swoich finansów i zaniepokojonych tym, że majątek nie zachowuje się tak jakby chcieli.
  • Dla osób, które dbają o swój czas i wolą go wykorzystać inaczej niż analizując produkty inwestycyjne.
  • Dla tych, którzy aktywnie zarządzają swoim majątkiem, ale chcą mieć wsparcie i obiektywną ocenę niezależnych ekspertów.

Ile kosztują usługi Lorek Pawlak Family Office?

To zależy od wielkości aktywów i zakresu usług. Ustalamy z Klientem stałe, miesięczne wynagrodzenie lub pobieramy stawkę godzinową lub opłatę za wykonane zadania. Korzyści, jakie odnosi Klient, choćby z tytułu redukcji kosztów, szybko przewyższają wysokość naszego wynagrodzenia i to z reguły znacznie. Do tego dochodzą pozytywne skutki dobrych pomysłów inwestycyjnych i stopniowej przebudowy portfela – o ile taka jest konieczna.

Jak zacząć współpracę?

Zadzwonić, umówić się na spotkanie. Zaczynamy od audytu inwestycyjnego, czyli przeglądu majątku. Szacujemy, na ile możemy przydać się Klientowi i ile może kosztować nasza usługa. Do tego momentu nie pobieramy wynagrodzenia.

Na czym polega polska specyfika Lorek Pawlak Family Office?

Zarządzanie majątkiem rodzinnym znane jest od starożytności, ale pierwsze Family Office powstawały w XIX w. jako centra zarządzania finansami jednej majętnej rodziny. Do dziś istnieje np. family office rodu Rockefellerów. Wiele takich centrów otworzyło się potem na inne rodziny/osoby indywidualne, tworząc tzw. multi – family office. My też jesteśmy taką firmą. Polską specyfiką jest segmentacjea usług. Dla majątku rzędu 5 mln zł wystarczy ograniczony zakres usług, a powyżej 50 mln zł oferta musi być szersza i kompleksowa.

Czy Lorek Pawlak Family Office jest konkurencją dla instytucji finansowych?

Zdecydowanie nie. Działamy w innym segmencie. Jesteśmy po stronie Klienta. Tak jak adwokat przed sądem, reprezentujemy go, znamy jego potrzeby. Naszą misją jest skłonić instytucje finansowe do podnoszenia standardów obsługi Klienta przy rozsądnej wysokości kosztów. Postrzegamy instytucje finansowe jako naszych partnerów, od których chcemy wymagać dużo więcej, co, mamy nadzieję, poprawi postrzeganie całej branży finansowej.

Czy oferta Lorek Pawlak Family Office skierowana jest tylko do obywateli polskich?

Nie, klientem może być każda osoba, która rezyduje w Polsce i stąd zarządza swoim majątkiem (nawet jeśli część tego majątku jest za granicą) oraz obywatele innych państw, którzy aktualnie mieszkają w Polsce i potrzebują wsparcia w rozeznaniu się w polskiej specyfice, a nawet ci, którzy rezydują poza Polską, ale w naszym kraju mają aktywa. Oferujemy pełną obsługę w języku angielskim.

Czy oferta Lorek Pawlak Family Office skierowana jest tylko do osób prywatnych?

Rzeczywiście, skupiamy się na klientach indywidualnych, ale zajmujemy się także sporządzaniem niezależnych opinii oraz raportów na temat inwestycji finansowych na zlecenie kancelarii prawnych, doradców podatkowych i innych instytucji niefinansowych.

Lorek Pawlak Family Office jako wsparcie dla przedsiębiorców i inwestorów?

Wielu naszych Klientów to osoby zaangażowane w prowadzenie firm – jesteśmy gotowi wspierać ich także w biznesie. Znając całościową sytuację majątkową Klienta możemy skoordynować administrowanie firmą/firmami i całym jego majątkiem. Nie da się bowiem w pełni oddzielić inwestycji od np. potrzeb bieżącej płynności. Nasza rola ogranicza się do wsparcia oraz koordynowania rozmaitych procesów zarządczych, wejścia na giełdę itp. Służymy obiektywną informacją, możemy reprezentować Klienta przed innymi podmiotami.