Korzyści dla klienta

9 powodów, dla których warto rozważyć podjęcie współpracy w ramach family office

ZINTEGROWANA INFORMACJA / JEDNO ZESTAWIENIE AKTYWÓW
Ułatwia podejmowanie decyzji inwestycyjnych i daje poczucie pewności w otoczeniu biznesowym w relacjach zarówno z partnerami biznesowymi, jak i doradcami prawnymi czy podatkowymi.

POCZUCIE KONTROLI I BEZPIECZEŃSTWA
Klient może bardzo szybko zasięgnąć informacji o całym swoim majątku, posiada uporządkowaną dokumentację swoich inwestycji. Dzięki temu może sprawniej reagować na zagrożenia utraty kapitału bądź wykorzystywać okazje.

ANONIMOWOŚĆ I DYSKRECJA
Family Office analizuje w imieniu Klienta proponowane przez zewnętrznych dostawców produkty i usługi inwestycyjne, prawne i podatkowe bez ujawniania tożsamości swojego Klienta. Zachowuje pełną dyskrecję odnośnie jego sytuacji majątkowej.

BRAK MARNOWANIA CZASU
Family Office przejmuje na siebie większość zadań organizacyjnych i analitycznych. Dodatkowy (wolny) czas to bezcenna wartość rodzinna i osobista, a dla Klienta, który prowadzi swój biznes, okazja do potwierdzenia zasady, że (dodatkowy) czas to (dodatkowy) pieniądz.

NIŻSZE KOSZTY I PODATKI
Podnoszenie jakości do ceny (value for money). Nie chodzi o proste cięcie kosztów, ale o to, aby niepotrzebnie nie przepłacać i jednocześnie podnosić jakość usług. Zarządzanie majątkiem staje się tańsze i bardziej zyskowne. Z naszego doświadczenia wynika, że restrukturyzacja inwestycji dla aktywów ok. 10 mln zł może przynieść nawet 300 tys. zł oszczędności rocznie. Obniżenie stopy zwrotu o 1,5% rocznie (np. z 7% do 5,5%), które płacimy w kosztach i podatkach  to dla 10 mln i 40 lat oszczędzania utrata 64 mln zł. Potencjalne oszczędności i dodatkowe zyski są często dla Klienta zdumiewająco duże.

KOMPLEKSOWOŚĆ USŁUG
Można się zgłosić do nas z każdą sprawą dotyczącą majątku. Nawet jeśli dana kwestia będzie wykraczać poza nasze kompetencje (np. aspekty prawne), zajmiemy się nią wykorzystując zewnętrznych partnerów. Wyznajemy zasadę one box office – kontaktujesz się z nami, my załatwiamy całą resztę.

OBIEKTYWNE OPINIE
Lorek Pawlak Family Office stoi całkowicie po stronie Klienta i patrzy na rynek jego oczami. Jesteśmy wynagradzani wyłącznie przez Klienta, nie sprzedajemy produktów i usług inwestycyjnych, ani w tym nie pośredniczymy, nie pobieramy z tego tytułu żadnych prowizji. Nasze Family Office nie jest powiązane kapitałowo z żadną instytucją finansową, nie jesteśmy ani funduszem inwestycyjnym, ani bankiem. Nie przechowujemy aktywów Klienta, są one nadal ulokowane w instytucjach finansowych.

SZEROKI PRZEGLĄD RYNKU
Szukamy najlepszych rozwiązań lub partnerów dla naszych Klientów na całym rynku finansowym, prawniczym, czy podatkowym, a nie tylko w ramach jednej instytucji finansowej, co zwiększa możliwości inwestycyjne i potencjalne korzyści. Korzystamy z idei problem crossing: rozwiązujemy wiele różnych problemów, dzięki czemu posiadamy bogate praktyczne doświadczenie, którym możemy się podzielić z naszymi Klientami.

PO STRONIE KLIENTA
Stoimy po stronie Klienta w jego relacjach z instytucjami finansowymi, wspierając go merytorycznie oraz organizacyjnie. Klient ma w nas swoich profesjonalnych doradców (wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym i znajomość produktów inwestycyjnych), nie jest osamotniony w relacji z różnymi podmiotami na rynku finansowym. Działanie Family Office owocuje poprawą opłacalności i standardów obsługi klienta przy rozsądnej wysokości kosztów tej obsługi. Dla instytucji finansowych nie stanowimy konkurencji. Family Office oferuje usługi komplementarne.