ksiazka-3D

Najnowsza książka autorstwa Mariusza Pawlaka i Rafała Lorka do kupienia w wersji elektronicznej i wybranych księgarniach.Centrum Dowodzenia Majątkiem - niebieski

Lorek Pawlak Family Office to pierwszy na polskim rynku family office. Głównym celem firmy jest ochrona aktywów przed utratą ich realnej wartości oraz bezpieczne pomnażanie całego rodzinnego majątku jej Klientów (preservation of family wealth).

Wyznaczamy najwyższe standardy w zakresie odpowiedzialnego zarządzania strategicznego i operacyjnego majątkiem osób zamożnych.


Lorek Pawlak Family Office to centrum dowodzenia, które obejmuje wszystkie sprawy majątkowe Klienta: harmonijne zarządzanie majątkiem i inwestycjami, sprawozdawczość i dokumentacja, private banking, doradztwo podatkowe i prawne, zarządzanie nieruchomościami i działalność charytatywna (filantropia). Dzięki temu Klient – wspierany przez naszą wiedzę i doświadczenie, a gdy trzeba pomoc innych specjalistów – osiągnie założone cele oszczędzając czas. W naszym Family Office Klient może załatwić wszystkie swoje sprawy majątkowe (one box office).

Lorek Pawlak Family Office scala, koordynuje, negocjuje, podsuwa twórcze rozwiązania w oparciu o całościową sytuację majątkową Klienta, a następnie kontroluje i raportuje wykonanie decyzji. Zajmuje się wszystkim – od szczegółu, aż po wybór strategii zarządzania majątkiem w zależności od możliwości, potrzeb i upodobań, a nawet temperamentu Klienta. Nasze Family Office jest tym miejscem, do którego Klient zawsze może się zwrócić w celu konsultacji swoich pomysłów lub zamierzeń.

Lorek Pawlak Family Office nie sprzedaje produktów inwestycyjnych, ani nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa. Nie ma powiązań kapitałowych z żadną instytucją finansową. Daje to Klientowi pewność, że jedynym kryterium doradztwa jest jego własne dobro, a wszelkie wybory są zawsze dostosowane do indywidualnego niepowtarzalnego przypadku, jakim jest każdy Klient.

Majątek którym opiekuje się Family Office to wszystkie formy aktywów krajowych i zagranicznych: akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, nieruchomości, depozyty bankowe, udziały we własnych przedsiębiorstwach Klienta, dzieła sztuki, fundusze przeznaczone na filantropię itd. Głównym celem Family Office jest kompleksowa ochrona i rozwój całego rodzinnego majątku (preservation of family wealth). Family Office nie przechowuje majątku Klienta.

Spośród całościowej oferty Klient może wybrać zakres, jakim jest zainteresowany. Może też zacząć z nami współpracę w mniejszej skali i stopniowo ją rozszerzać.

Dlaczego warto skorzystać z usług Family Office?

Zarządzanie majątkiem niejednemu nastręcza problemów. Nie powinno to nikogo dziwić, gdyż efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami jest trudnym i odpowiedzialnym zadaniem. Nikt z nas nie lubi przepłacać ani tracić cennego czasu na szukanie idealnych rozwiązań. Z pomocą Family Office klient zyskuje nie tylko kontrolę nad swoimi pieniędzmi, ale i oszczędza czas, gdyż odciążamy go od większości zadań analitycznych i organizacyjnych.

Lorek Pawlak Family Office dostarcza informacje o zagrożeniach, jakie dziś dotyczą przechowania realnej wartości majątku lub nawet utraty kapitału przez kolejne lata jak i o szansach. Dbamy też o następne pokolenia.

Świadczymy usługi kompleksowo, dzięki czemu można się do nas zwrócić z każdą sprawą, która dotyczy finansów. Tym sposobem wszystkie kwestie majątkowe załatwiane są w jednym miejscu. Poprzez indywidualne doradztwo finansowe oraz fachową obsługę zapewniamy klientowi poczucie bezpieczeństwa w kontaktach z partnerami.

Lorek Pawlak Family Office – profesjonalne doradztwo majątkowe.