Dla kogo?

Nasza usługa jest skierowana w szczególności do tych osób, które:

 • nie mają czasu, by zajmować się każdym detalem zarządzania majątkiem
 • mają obawy, że nikt nie troszczy się o ich majątek jako całość
 • widzą, że od czasu do czasu wchodzą w inwestycje na rynku finansowym, które nie miały sensu i na nich tracą
 • mają aktywa porozrzucane po wielu instytucjach finansowych
 • chcą mieć informację o całym swoim majątku w jednym miejscu, w jednym raporcie
 • oczekują obiektywnej opinii o możliwościach inwestowania zamiast reklamy i promocji
 • chcą kontrolować, czy majątek jako całość jest zarządzany w sposób efektywny i czy przynosi należyte zyski
 • mają poczucie, że ich majątek traci realnie na wartości (mógłby przynosić wyższe dochody)
 • lubią porządek w dokumentach (dla swojej wiedzy, organów podatkowych itp.)
 • potrzebują czasem anonimowości w relacji z instytucjami finansowymi
 • wolą załatwić wszelkie swoje sprawy finansowe w jednym miejscu i poprzez swojego specjalistę skoordynować działanie podwykonawców (np. prawników, doradców podatkowych, doradców bankowych)

Family Office razem z Klientem lub w jego imieniu utrzymuje relacje z instytucjami finansowymi i doradcami zewnętrznymi.