Czym jest family office?

Usługi family office mają za zadanie uporządkować aktywa, zająć się między innymi inwestycjami i podatkami, a w efekcie sprawić, żeby Klient miał pewność, że wszystko jest pod jego kontrolą, przy zachowaniu pełnej dyskrecji.

OKREŚLENIE POTRZEB
We współczesnym świecie osoba zamożna może odczuwać frustrację. Otrzymuje setki propozycji inwestycyjnych i jest niezadowolona, że przeglądanie tylu ofert marnuje jej mnóstwo czasu (który mogłaby wykorzystać w lepszy dla siebie sposób), a same wybory i tak nie są pogłębione dokładną, rzeczową analizą, tylko pobieżną oceną. To zazwyczaj kończy się źle.

Często też w ogóle ignoruje jakiekolwiek pomysły inwestycyjne (z braku czasu) – wtedy niestety niejednokrotnie następuje niezadowolenie i poczucie, że być może sensowne propozycje uciekają jej i nikt tego nie sprawdził. W efekcie majątek, zgromadzony  ogromnym wysiłkiem i poświęceniem, pracuje gorzej niż powinien, a nawet traci swoją realną wartość. To dotyczy nie tylko aktywnego przedsiębiorcy, ale każdego, kto na co dzień zajmuję się dużym majątkiem.

ZASPOKOJENIE POTRZEB

Usługi family office mają za zadanie zlikwidować ten poziom frustracji, uporządkować aktywa, zająć się między innymi inwestycjami i podatkami, a w efekcie sprawić, żeby Klient family office miał pewność, że wszystko jest pod jego kontrolą, przy zachowaniu pełnej dyskrecji. To family office zaczyna otrzymywać maile i telefony od różnych instytucji i doradców i jego zadaniem jest je weryfikować.

Family office to po prostu zespół najlepszych ekspertów, zaufanych doradców którym warto zawierzyć. W sposób kompleksowy zajmą się opieką i zarządzaniem majątkiem.

Lorek Pawlak Family Office pełni funkcję Centrum Dowodzenia Majątkiem (ang. „one box office”). Oznacza to, że w pewnych obszarach korzystamy z zewnętrznych dostawców usług (np. usługi doradztwa podatkowego) ale wszystkie te obszary są pod kontrolą i monitoringiem family office. Reprezentujemy interesy naszego klienta podnosząc jakość i oszczędzając mu czas.

HISTORIA IDEI FAMILY OFFICE

JohnPierpontMorganSam koncept usług family office sięga VI wieku naszej ery. Wtedy to majordomus był osobą, która dbała o majątek, koordynowała realizację bieżących spraw czy aranżowała spotkania w imieniu rodziny królewskiej. Następnie funkcja majordomusa została także ustanowiona w domach reprezentantów wyższej klasy społecznej. W wyniku ewolucji powstały takie zawody jak administrator czy zarządca majątku, które przetrwały w wielu krajach do czasów współczesnych. Pierwsze family office w dzisiejszym znaczeniu tej usługi powstały w XIX wieku.

Pierwszą tego typu instytucją był House of Morgan utworzony w 1838 roku przez rodzinę J.P. Morgan, która administrowała majątkiem własnym rodziny. W roku 1882 rodzina Rockefellerów utworzyła także własne family office, które funkcjonuje do dzisiaj.

Następnie kolejne rodziny zakładały własne family office, które świadczyły swoje usługi wyłącznie na rzecz majątku rodziny, która była ich właścicielem, dlatego takie podmioty nazywane są single family office. Część z rodzin ze względu na chęć uzyskania dodatkowych przychodów oraz zmniejszenia jednostkowych kosztów operacyjnych rozpoczęła oferowanie usług także innym rodzinom, przez co powstawały multi family office, inaczej zwane multi-client family office. W tamtych czasach jedynie niewielka ilość multi family office była zakładana jako niezależne przedsięwzięcia. Zdecydowana większość wywodziła się z single family office należącego do jednej zamożnej rodziny. W latach 80. i 90. XX wieku wraz ze wzrostem ilości zamożnych rodzin nastąpił także znaczny wzrost ilości multi family offices, któremu dodatkowo sprzyjał dynamiczny rozwój rynków finansowych wymagający bardziej doświadczonych doradców z zakresu zarządzania inwestycjami i majątkiem.